บริษัท แม่พิมพ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้น ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2537
ได้ดำเนินกิจการผลิตแม่พิมพ์ไดคัท (Cutting Die) สำหรับใช้ในโรงงานผลิตกล่องลูกฟูก
กล่องกระดาษแป้ง และผลิตแม่พิมพ์พิมพ์ (Flexography Printing Plate)

นโยบายคุณภาพ

เรามุ่งมั่นในการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยการพัฒนาบุคลากรและการผลิตอย่างต่อเนื่อง

Home
Home