สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สื่อสร้างสุข

เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2561 ทางทีมงานฯ ได้ไปเรียนรู้เรื่องการทำสื่อให้เข้าถึงผู้คนภายในองค์กร รวมถึงการสื่อสารไปยังบุคคลภายนอก ให้มีประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งดำเนินการบรรยายและWorkshop โดยบริษัท "บุญมีฤทธิ์" ผู้ผลิตรายการ คนค้นคน
ภายใต้โครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไทย